MUCB061 Практика - ІІ част

Анотация:

• Курсът е част от серия от тренингови курсове разпределени в 5, 6, 7 и 8 семестри от обучението на студентите.

• В тази първа част работата им е насочена към въвеждане в идеите и философията на практическата дейност по работата в изграждането на един творчески проект, изучаване на неговите елементи, дялове, фази на работния процес и принципи на реализация.

• Курсът има за цел да развие и задълбочи познанията на студентите в областта на музикалните изкуства. Спрямо желанието и възможностите на конкретния студент, той получава квалифицирано обучение и условия за практическата реализация на уменията си.

• Основните направления на курса са практически. В практическата част студентът изучава инструментално или вокално изпълнителско майсторство, както и има възможност да усъвършенства актьорските и пластическите си умения. В кратка теоретична част излагана според спецификата на отделната група, студентът може да допълва познанията си по различни дисциплини.

• Основната насоченост на курса е към изграждането на цялостно музикално (специализирано) практическо поведение и опитност.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

проф. Георги Арнаудов  д-р
доц. Димитър Василев  
проф. Стефан Драгостинов  д-р
 Ермила Швайцер  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Основни практически умения, които да допълват теоретичните им познания по отделните дисциплини.

• Как сами да се справят и да разработват музикално-сценичен проект или собствена реализация.

2) могат:

• Да се включват в проекти към департамента или програмата.

• Да реализират самостоятелна изява или съвместна проява.

• Да организират събитие в областта на музикалните и танцови изкуства.
Предварителни изисквания:
• Ако интересите са в областта на инструменталната музика – да покажат нивото на което са, за да се съобрази програмата с техните индивидуални възможности. За вокалните умения – разпяване, което да определи типа глас и вида на вокалните упражнения.

• Да са работили и участвали активно в отделните и предишни фази на изграждането на проекта

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Работа по творчески проект.
  2. Изработване на проект за концертна програма, семинар, конференция.
  3. Практическа дейност по организацията на концертна програма, семинар, конференция.
  4. Инструментално или вокално изпълнителско майсторство. Изграждане на цялостно музикално/организационно практическо поведение и опитност.
  5. Реализация на проект - концертна програма, семинар, конференция.

Литература по темите:

• В случай на необходимост, литература по курса се предлага в зависимост от специалността на студента и практиката която реализира.

Средства за оценяване:

Текущо оценяване:

Проект

Практическа разработка

Финално оценяване:

Презентация

Събеседване