MUSB951 Проект - Музикално-театрално ателие - ІІ част

Анотация:

Практика по специалността в музикален проект, реализиран на сцена /Учебна, професионална, други/. Извършва се под ръководството на преподавател, режисьор, музикален ръководител/диригент, хореограф. Целта е студента да има възможност да упражни придобитите знания и умения от обучението си в сценичен проект. Проектът се представя на сцена /от едно до пет представления/, на различни сцени, което развива адаптивността на студента да работи в различни реални ситуации.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

доц. Нина Найденова  д-р
преп. Симеон Симеонов  
гл. ас. Ана Линчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Спецификата на работата при реализирането на сценичен проект

• Спецификата при работата с режисьор, диригент, хореограф

2) могат:

• Да работят в екип

• Да повишат своята информираност и практически умения

• Да се ориентират в кариерното си развитие

• Да придобият опитност по специалността водеща до повишаване на тяхната атестация


Предварителни изисквания:
• Да са се обучавали поне два семестър по специалността

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Тематичният план на курса винаги се съобразява с възможностите на студента и спецификите на обучението по специалността. Той се съставя всеки семестър и в зависимост от развитието на студента. Този курс е обвързан тясно с другите курсове в програмата, особено ако тя е индивидуална. Курсът е свързан с работа в определени (с договор) институции в областта на музикалното и танцово изкуство.

Литература по темите:

• Станиславски, избрани съчинения

• Атанасов Атанас, Субекти и образ, изд. Валентин Траянов

• Даниел Леон, Пътешествие в театъра, изд. Захари Стоянов

• Кисьов Венцислав, Методология на първите стъпки, изд. Захари Стоянов

• Волицер Ева, Актьорско майсторство, изд.НБУ

• Ганева Мария, Подготовка на актьора, изд. Гутенберг

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 100 %