VIPB454 Практика по керамика и точарски техники в УПИЗ или във фирма по договор

Анотация:

Визуални изкуства

Преподавател(и):

проф. Моника Попова  д-р
 Методи Попов  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: