VIPB453 Проект: Компютърно проектиране върху керамика и порцелан

Анотация:

Курсът има за цел натрупването на практически опит при създаването на 3D модели, работа с изкуствен интелект (AI), дигитални проекти за пластични форми, както и рисунъчни визуализации, обвързани с артистичната декорация в керамиката.

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

доц. Илия Кожухаров  д-р
ас. Виолета Заранкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• методите за проектиране на двумерни и тримерни дигитални проекти

• източници на вече готови 3D модели

• да съобразяват параметрите на моделите и възможностите за тяхното реализиране

• възможностите на AI в помощ на съвременното керамично изкуство

2) могат:

• самостоятелно да създават 3D модели и компютърни разработки за копирки и пластични проекти

• да съобразяват сложни геометрични форми с практическото им създаване с керамичен пластичен или отливен материал

• да прилагат AI при създаването на съвременни керамични концепции
Предварителни изисквания:
Студентите да имат интерес към изкуството, и в частност керамиката и новите технологии.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Лекционен панел по предварително поставени задачи
  2. Практическа работа върху проекти
  3. Самостоятелна работа

Литература по темите:

• Попов, И. 409 съвременни художници, София, Атера дизайн, 2011

• Римшнайдер, Б., У. Грьозеник. Изкуството днес, Taschen, 2002

• Vitamin C: Clay and Ceramic in Contemporary Art, Phaidon, 2017

• Иванова, И., Л. Ваткова. Технология на фината керамика, София, Техника, 1983

• Герасимов, Е., А. Герасимов, А. Атанасов, В. Тошев, Д. Петков, Д. Иванов, Л. Георгиева, Л. Павлова, Н. Дренска, П. Винаров, П. Петров, С. Бъчваров, С. Панова, С. Багаров, С. Сербезов, С. Стефанов, С. Джамбазов, Т. Стойкова, Т. Дацкова, Х. Берлинов. Керамика: Технология на керамичните изделия и материали, София, Сарасваати, 2003

• Николова, Т., Б. Шишкова, Ц. Тръпкова, Ц. Шипкова, А. Найденова, К. Константинова.Български продуктов дизайн 2000/2022, Бисмар, 2023

• www.wasproject.it

• http://www.wasproject.it/w/en/3d-printers-projects/wasp-clay/

• https://www.youtube.com/channel/UCaO-f7F5-ozt3F4uR-3EZjw

• http://www.keep-art.co.uk/

• https://www.youtube.com/user/jkpottery