VIPB919 Компютърно проектиране в керамиката и порцелана II част

Анотация:

Курсът "Компютърно проектиране в керамиката и порцелана II част" има за цел да въведе студентите в света на дигиталното моделиране. Една от основните задачи е натрупването на практически опит при създаването на 3D модели. Студентите ще работят самостоятелно върху усъвършенстването на знанията и придобиването на работна рутина.

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

доц. Илия Кожухаров  д-р
ас. Виолета Заранкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основни понятия и типове програми за 3D моделиране

• усъвършенстват пространственото си мислене и представянето на обекти в него

• формати за съхраняване на 3D образи.

2) могат:

• прилагане на придобитите умения в компютърното моделиране

• изработка на 3D модели на прототипи в пластичното изкуство

• видоизменят готови модели и създават артистичен финиш
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Създаване на геометрични обекти I част
 2. Създаване на геометрични обекти II част
 3. Техники за обработка на стандартни геометрични обекти I част
 4. Техники за обработка на стандартни геометрични обекти II част
 5. Принципи при манипулиране на геометрични форми
 6. Създаване на сложни форми
 7. Принципи при обработката на сложни форми
 8. Обработка на сложни форми
 9. Симетрични, асиметрични, свободни форми и обекти
 10. Работа с цветове и материали
 11. Видове материали
 12. Създаване на светлина
 13. Изобразяване
 14. Видове алтернативни методи за моделиране
 15. Алтернативни методи за моделиране

Литература по темите:

• Иванова, И., Л. Ваткова. Технология на фината керамика, София, Техника, 1983

• Герасимов, Е., А. Герасимов, А. Атанасов, В. Тошев, Д. Петков, Д. Иванов, Л. Георгиева, Л. Павлова, Н. Дренска, П. Винаров, П. Петров, С. Бъчваров, С. Панова, С. Багаров, С. Сербезов, С. Стефанов, С. Джамбазов, Т. Стойкова, Т. Дацкова, Х. Берлинов. Керамика: Технология на керамичните изделия и материали, София, Сарасваати, 2003

• www.wasproject.it

• http://www.wasproject.it/w/en/3d-printers-projects/wasp-clay/

• https://www.youtube.com/channel/UCaO-f7F5-ozt3F4uR-3EZjw

• http://www.keep-art.co.uk/

• https://www.youtube.com/user/jkpottery