VIPB915 Съвременни форми в рисунката II част

Анотация:

Курсът цели студентите да усъвършенстват рисунъчните си умения в посока изграждане на скица, класическа етюдна рисунка, композиционна цветна разработка, разработка от натура и създаване на съвременна творческа интерпретация.

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

ас. Виолета Заранкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- да скицират

- да създават етюдна рисунка

- да композират на база натура

- да създават абстрактен и съвременен образ

2) могат:

- професионално да работят с натура и да създават рисунъчен образ в академична и съвременна визия


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- да имат отношение към изкуствотоФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Скици от натура
 2. Свободни графични рисунки
 3. Свободни цветни рисунъчни разработки
 4. Свободни колажни композиции
 5. Свободни абстрактни рисунъчни композиции I част
 6. Свободни абстрактни рисунъчни композиции II част
 7. Свободни абстрактни рисунъчни композиции III част
 8. Свободни абстрактни рисунъчни композиции IV част
 9. Класическа и съвременна етюдна композиция I част
 10. Класическа и съвременна етюдна композиция II част
 11. Класическа и съвременна етюдна композиция III част
 12. Класическа и съвременна етюдна композиция IV част
 13. Колажни техники I част
 14. Колажни техники II част
 15. Колажни техники III част

Литература по темите:

• Попов, И. 409 съвременни художници, София, Атера дизайн, 2011

• Римшнайдер, Б., У. Грьозеник. Изкуството днес, Taschen, 2002

• Колектив. 120 години българско изкуство. Дизайн, София, СБХ, Фондация „П ддържане на изкуството в България“, 2017

• Колектив. 120 години българско изкуство: Дружества, съюзи, групи. София, СБХ, Фондация „Поддържане на изкуството в България“, 2012

• Колектив. 120 години българско изкуство: Приложно, декоративно, монументално. София, СБХ, Фондация „Поддържане на изкуството в България“, 2014

• Кларк, К. Цивилизацията, София, Бард, 2018