POLB129 Семинар: Политика и медии в 21-ви век

Анотация:

POLB129 Самостоятелна работа: Политика и медии в 21-ви век се състои в изработване на медиен коментар или прессъобщение по актуално политическо събитие, съобразно изискванията, посочени в лекционния курс "Политика и медии в 21-ви век"

прочети още
Политически науки

Преподавател(и):

доц. Момчил Баджаков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

практическо умение за писане на прессъобщение или медиен коментар по актуално политическо събитие
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

литература от лекционния курс

Средства за оценяване:

няма