POLB128 Семинар: Стратегии в публичното управление

Анотация:

• Целта на курса е да разшири знанията за стратегията, стратегическото мислене и действие в политиката, по-специално в публичното управление. Курсът ще включи разработване на случаи и политически личности от гледна точка на стратегическо мислене и действие.

прочети още
Политически науки

Преподавател(и):

гл. ас. Георги Проданов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• характеристики на стратегическо мислене и действие..

• спецификите на стратегическото действие в различни области на политиката – управление, партии, комуникация.

2) могат:

• да изграждат стратегии в различни области на политиката..

• да оценяват стратегии в публичните политики


Предварителни изисквания:
Не

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Посочва се конкретна литература в зависимост от избрания казус или личност.

Средства за оценяване:

Курсова работа.