POLB123 Политически елити

Анотация:

Политически науки

Преподавател(и):

гл. ас. Георги Проданов  д-р
гл. ас. Ирена Тодорова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: