POLB233 Семинар: Администрация на публичните политики на ЕС

Анотация:

Политически науки

Преподавател(и):

доц. Антоний Гълъбов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: