POLB232 Семинар: Енергийна политика на ЕС

Анотация:

По време на курса студентите ше проведат самостоятелна изследователска работа по предварително съгласуван с преподавателя казус от областта на общоевропейската политика в областта на енергетиката. Акцентът в разработките ще бъде търсен в насока идентифициране на предизвикателствата за развитието сектора в условията на динамично променящите се както вътрешно-политически, така и външно-политически за ЕС реалности. Специално внимание ще бъде обърнато на формирането у студентите на умението да се ориентират адекватно и бързо в спецификата на сектора, както и на способността им да боравят уверено с терминологията и изследователската медотология присъща на предмета на курса. Индивидуалните теми ще бъдат обсъдени по време на презентации.

прочети още
Политически науки

Преподавател(и):

гл. ас. Иван Начев  д-р
гл. ас. Любомир Стефанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1) Европейският съюз : история, институции, политики / Юлия Захариева, Ингрид Шикова, Красимир Николов, София: Институт по публична администрация и европейска интеграция, 2003;

2) Европа от А до Я : Справочник по европейска интеграция / Вернер Вайденфелд и Волфганг Веселс; Прев. Пламен Емануилов и др.; Науч. ред. Светослав Малинов : Фондация "Конрад Аденауер", 2004;

3) Справочник за Европейския съюз/ Ленърд, Дик, София: Делегация на Европейската комисия в България, 2006;

4) Руская нефть-последний передел/Симонов, Константин, Москва: Алгоритм, 2005;

5) Moravcsik, Andrew, The choice for Europe : social purpose and state power from Messina to Maastricht / Andrew Moravcsik, Ithaca: Cornell University Press, 1998;

6) Europe : hier, aujourd'hui, demain / Fondation Robert Schuman, Association Jean Monnet, Paris: Economica, 2001.

Средства за оценяване:

Участие в семинари 50 %

Курсова работа 50 %