POLB228 Семинар: Управление на политики в ЕС

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите с необходимата теоретична рамка за разбиране и анализ на основните модели на управление на публичните политики в Европейския съюз като:

• проследява еволюцията на законодателната, изпълнителната и съдебната власт в Европейския съюз;

• представя основните модели на координация и управление на различните секторни политики в рамките на Европейския съюз.

прочети още
Политически науки

Преподавател(и):

гл. ас. Катя Христова-Вълчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• институционалните механизми за формулиране на политически предложения и вземане на политически решения в Европейския съюз;

• основните формати на взаимодействие между институциите на ЕС и на държавите-членки.

2) могат:

• да изследват и анализират приносът на държавите-членки и други стратегически играчи в развитието на европейските политики


Предварителни изисквания:
• знания за основните институции на Европейския съюз и историята на тяхното развитие и функциониране

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Методически указания за провеждане на самостоятелно изследване на европейския политически процес при изработването на законодателни предложения
  2. Провеждане на собствено проучване по конкретна секторна политика на ЕС
  3. Представяне на собствено проучване по конкретна секторна политика

Литература по темите:

1. ХИКС, Саймън – Политическата система на Европейския съюз, София 2007

2. ТОМОВА, Татяна, Участие в изработването на европейските политики, в Изработване на политики, програми, проекти, Българско училище за политика, 2008

Andersen, S. S./Burns, T. (1996), —The European Union and the Erosion of Parliamentary Democracy: A Study of Post-parliamentary Governance, in: Svein S. Andersen and Kjell A. Eliassen (eds.), The European Union:How Democratic Is It?, London: Sage Publications.

3. Archer, C./Butler, F. (2010), The European Union. Structure and Process, Pinter, London.

4. Mittag, J./Maurer, A./Wessels, W., Theoretical Perspectives on Administrative Interaction in the European Unionla, in: Christiansen, Thomas/Kirchner, Emil (Eds.): Administering the New Europe: Inter- Institutional Relations and Comitology in the European Union, Manchester, MUP, 1999

5. Moravcsik, A. (1993), Preferences and Power in the European Community: A Liberal Intergovernmentalist Approachlr, in: Journal of Common Market Studies, No. 4.

6. Nugent, N. (2010), The Government and Politics of the European Union, Durham, NC: Duke University Press.

7. Wallace, H. (2005), "Politics and Policy in the EU: The Challenge of Governance", in: Wallace/Wallace (Eds.): Policy-Making in the European Union, Oxford University Press.