POLB270 Международен тероризъм

Анотация:

Във фокуса на курса е тероризмът – неговите определения, история, видове и дейности на различните групировки. Идеологията на радикалния ислям, както и различията в целите – като глобален и местен джихад са също сред основните теми на курса.

прочети още
Политически науки

Преподавател(и):

гл. ас. Георги Проданов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Цели и идеология на различни терористични групировки.

2) могат:

• Да различават тяхната мотивация и да имат основа да правят анализи и да водят преговори, ако това се налага.


Предварителни изисквания:
Няма.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Дронзина Т. - Етнически конфликти и идентичности, София, 2004 г.

2. Еспозито Дж. – Ислямската заплаха, Златорогъ, София, 2003 г.

3. Луис Б. – Асасините, Изток-Запад, София, 2011 г.

4. Майер М. – Ислямските движения в Близкия изток, Парадигма, София, 2009 г.

5. Майер М., Стоицова Т. – Неясният силует на Хизбула, Годишник на департамент „Масови комуникации“, НБУ, 2013 г.

6. Чуков Вл. – Ислямският фундаментализъм, Изток-Запад, София, 2004

7. Шалиан Ж., Блен А., редакция - История на тероризма, Издателство Леге артис, София, 2004 г.

8. Rashid A. – The Taliban, Yale, University Press, 2010

9. Rashid A. – Pakistan on the Brink, Viking, 2012

10. Barnes-Dacey J. and Levy Daniel – The regional struggle for Syria, European Council for Foreign Relations, 2013

Средства за оценяване:

ТЕСТ 60 %

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 40 %

Презентация При отлична оценка на писмената работа, крайната оценка се определя като: 50 % от оценката на писмената работа е 50% от презентация.

Студентите предават курсов проект по избрана от тях тема от предложения списък. Разработеният от тях проект трябва да бъде в обем около 6-7 страници и се предава в Modlle. Изискванията към него са: да съдържа използваната литература, да няма коефициент на преписване повече от 10%. Студентите, които получат отлична оценка (6 или 5.50), подготвят презентации по същата тема, които отново предават в Modlle и представят пред курса.