POLB220 Съвременни теории на международните отношения

Анотация:

Курсът представя основните теоретични школи на международните отношения: реализъм, транснационализъм (либерализъм), структурализъм (неомарксизъм). Заедно с това той дава основни понятия за общи теории като теорията на режимите, теориите за световната анархия, социалният конструктивизъм.

Курсът предвижда и семинари, на които студентите представят различни теми, основавайки се на наученото в теоретичните лекции.

прочети още
Политически науки

Преподавател(и):

проф. Антоний Тодоров  д.н.
гл. ас. Георги Проданов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След завършването на курса студентите ще познават основните понятия на теорията на международните отношения както и основните теоретични подходи, школи и автори в дисциплината. Те ще умеят да сравняват теориите и да анализират теоретичните текстове по международни отношения.
Предварителни изисквания:
Основни познания по политология, международни отношения и съвременна световна история.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Определение за международни отношения.
 2. Геополитически теории за МО.
 3. Реализъм и неореализъм.
 4. Структурализмът в международните отношения.
 5. Теории за международните системи.
 6. Транснационалистки теории.
 7. Теории за международната анархия и режими.
 8. Теории за системната промяна.
 9. Теории за външната политика.
 10. Конструктивистки теории.
 11. Теории за контрола върху въоръжаването
 12. Семинар: Глобализацията и МО.
 13. Семинар: Теории на международната интеграция
 14. Контролна работа
 15. Финален тест

Литература по темите:

Бауман, Зигмунд. Глобализацията. С.2001.

Бжежински, Збигнев. Голямата шахматна дъска. С.1998.

Гочев, Ат. (автор и ред.) Теория на международните отношения. В два тома София 2021.

Доуърти Дж., Пфалцграф Р.Е. младши. Теории за межуднародните отношения. С.2004

Менк, Ален. Новото средновековие. С.1996.

Стефанов, Георги. Външна политика. Дипломация. Въпроси на теорията и практиката. С.1994.

Хънтингтън, Самюъл. Сблъсъкът на цивилизациите и преобразуването на световния ред. С.1999.

Чуков В. Външна политика и идеи. - С.1999.

Alexander Wendt. Constructing International Politics. In: Theories of War and Peace. Ed. by Michael E. Brown, Owen R. Cote, Jr., Sean M. Lynn-Jones and Steven E. Miller. MIT Press, 1998.

Brown, Chris Understanding International Relations. Ch.2 Theory and IR I: Past Debates (p.21-39), Ch.3 Theory and IR II: Theory Today. (p.40-66), Ch.11 After the Cold War (p.209-227) НБУ-Библиотека, Ч 327 / B89.

Bull, Hedley. Does Order Exist in World Politics? In: The Anarchical Society. A Study of Order in World Politics. MacMillan (p. 23-52)

Burchill, Scott. Introduction. In: Scott Burchill, Richard Devetak, Andrew Linklater, Matthew Christian Reus-Smith and Jacqui True. Theories of International Relations, Second edition, Palgrave, 2001 (p. 1-28)

Burton, J.W., The Scope of the Study. Conceptualizing and Models. In: John W.Burton. World Society, Cambridge, 1972 (p. 1-51)

Buzan, B. Individual Security and National Security. In: Barry Buzan. People, States and Fear. An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era. Harvester Wheatsheaf (p. 35-56)

Hollis, M., St. Smith. The Growth of the Discipline. In: Martin Hollis and Steve Smith, Explaining and Understanding International Relations, Clanderon Press – Oxford (p. 16-44)

Holtslag, Aart (ed.) Integration in the International Relations: course syllabus (POL651).

Keohane Robert O., J.S.Nye. Interdependence in World Politics. In: Robert O.Keohane, Joseph S.Nye. Power and Interdependence, Harper Collins Publishers. (p. 3-22)

Keohane, Robert O., J.S.Nye. Transgovernmental Relations and International Organizations. In: Perspectives on World Politics. A Reader edited by Richard Little and Michael Smith. Routledge 1991.

Krasner, Stephen D. Transforming International Regimes. In: Olson W.C. (ed. by) The Theory and Practice of International Relations. (p.202-212) НБУ-Библиотека, Ч 327 / T44.

Morgenthau, Hans J. A Realist Theory of International Politics: Six Principles of Political Realism. In: Hans J.Morgenthau, Politics Among Nations, McGraw Hill (p. 3-16)

Richard C.Snyder, H.W.Bruck, and Burton Sapin. Decision-Making as an Approach to the Study of International Politics. In: Hoffmann St. Contemporary Theory in International Relations.- 1960.

Robert O. Keohane and Lisa L. Martin. The Promise of Institutionalist Theory. In: Theories of War and Peace. Ed. by Michael E. Brown, Owen R. Cote, Jr., Sean M. Lynn-Jones and Steven E. Miller. MIT Press, 1998.

Roskin, M. International Relations: The New World of International Relations. Ch.13 Nuclear politics. Is the Bomb Here to Stay? (p.216-231). НБУ-Библиотека, Ч 327 / R79

Rourke, John T., Mark Boyer, International Politics on the World Stage. 3rd edition. Ch.3 System Level Analysis. (p.57-83) НБУ-Библиотека, Ч 327 / R83.

Wallerstein, Immanuel. The Politics of the World Economy.- 1984.

Средства за оценяване:

Междинна контролна работа - 30%

Участие в семинари - 30%

Финален тест - 40%