POLB226 Управление на политики в ЕС

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите с необходимата теоретична рамка за разбиране и анализ на основните модели на управление на публичните политики в Европейския съюз като:

? проследява еволюцията на законодателната, изпълнителната и съдебната власт в Европейския съюз;

? представя основните модели на координация и управление на различните секторни политики в рамките на Европейския съюз.

прочети още
Политически науки

Преподавател(и):

гл. ас. Катя Христова-Вълчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

? институционалните механизми за формулиране на политически предложения и вземане на политически решения в Европейския съюз;

? основните формати на взаимодействие между институциите на ЕС и на държавите-членки.

2) могат:

? да изследват и анализират приносът на държавите-членки и други стратегически играчи в развитието на европейските политики
Предварителни изисквания:
знания за основните институции на Европейския съюз и историята на тяхното развитие и функциониране

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. 1. Типология на политиките на ЕС 2. Етапи на политическия процес в ЕС - управление чрез стратегии и общо законодателство 3. Подготвителен етап - изработване и консултиране на нова политика: кой и как участва 4. Законодателната дейност по приемане на нова политика - роля на европейските институции 5. Въвеждане на нова политика - роля на националните институции 6. Промяна на действаща политика - възможности за гражданско участие 7. Как държавите координират своята политика в съответствие с политиката на ЕС 8. Приложение на европейските политики - нива на компетентност и отговорности
  2. 8. Представяне на собствено проучване по конкретна секторна политика 9. Управление на екологичната политика на ЕС 10. Управление на селскостопанската политика на ЕС 11. Управление на политики в сектор образование 12. Управление на икономически политики 13. Управление на граждански политики 14. Обобщение - развитие на управлението на европейските политики
  3. 15. Тест

Литература по темите:

1. ХИКС, Саймън – Политическата система на Европейския съюз, София 2007

2. Andersen, S. S./Burns, T. (1996), —The European Union and the Erosion of Parliamentary Democracy: A Study of Post-parliamentary Governance, in: Svein S. Andersen and Kjell A. Eliassen (eds.), The European Union:How Democratic Is It?, London: Sage Publications.

3. Archer, C./Butler, F. (2010), The European Union. Structure and Process, Pinter, London.

4. Mittag, J./Maurer, A./Wessels, W., Theoretical Perspectives on Administrative Interaction in the European Unionla, in: Christiansen, Thomas/Kirchner, Emil (Eds.): Administering the New Europe: Inter- Institutional Relations and Comitology in the European Union, Manchester, MUP, 1999

5. Moravcsik, A. (1993), Preferences and Power in the European Community: A Liberal Intergovernmentalist Approachlr, in: Journal of Common Market Studies, No. 4.

6. Nugent, N. (2010), The Government and Politics of the European Union, Durham, NC: Duke University Press.

7. Wallace, H. (2005), "Politics and Policy in the EU: The Challenge of Governance", in: Wallace/Wallace (Eds.): Policy-Making in the European Union, Oxford University Press.

Средства за оценяване:

презентация на собствено проучване в семинарно занятие - 50%

тест - 50%