ADMB610 Практика

Анотация:

Курсът обезпечава практика на студентите в две области - административни комуникации и стратегическо управление в публичната сфера.

прочети още
Администрация и управление

Преподавател(и):

проф. Николай Арабаджийски  д-р
доц. Албена Павлова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Свързани с компетенциите на съответните курсове.
Предварителни изисквания:
Да са посещавали съответния курс.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

В съответствие с задачите в Мудъл!