NPRN605 Медии и обществено мнение

Анотация:

Медиите влияят върху процесите на общественото мнение (ОМ)

Затова е необходима система от знания за същността, компонентите и функциите на ОМ

прочети още
Връзки с обществеността

Преподавател(и):

гл. ас. Тодор Панайотов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Ролята на медиите за формиране на ОМ

2) могат:

Да използват медиите и ПР дейностите за формиране на мнения


Предварителни изисквания:
Базова медийна грамотност

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Алфандари, Е. Медиите и властта. С., 2000.

2. Алими, С. Новите кучета пазачи. С., 2008.

3. Антъни, Р. Изкуството да бъдем супер убедителни. С., 1994.

4. Бондиков, В. Манипулация и социална комуникация. С., 2009.

5. Голдбърг, Ст. Обществен достъп до държавната информация. – Демократически преглед, 1995, N 6-7.

6. Златева, М., В. Бондиков. Новини и сондажи. С., 1998.

7. Капферер, Жан- Ноел. Слуховете. Най-старото средство за информация в света. С., 1992.

8. Как да получим достъп до информация. Наръчник. 2009.

9. Кийн, Д. Медиите и демокрацията. С., 1999.

10. Крачунова, Д. Тоталитаризмът – власт и пропаганда. С., 1999.

11. Липман, У. Общественото мнение. С., 2001.

12. Майър, Ф. Прецизната журналистика. С., 2004.

13. Матеева, С. Обществено мнение и правно регулиране. Благоевград, 2006.

14. Ноел-Нойман, Е. Спиралата на мълчанието.Общественото мнение-нашата социална черупка. С., 2004.

15. Панайотов, Т. Български издатели и журналисти. С., 2013.

16. Петров, М. Персоналният имидж. Изграждане. Контрол. Рецепция. С., 2005.

17. Пешева, М. и др. Думите на медийния преход. Велико Търново, 2010.

18. Райков, З. Публична комуникация. С., 1999.

19. Стоицова, Т. Лице в лице с медиите. С., 2004.

20. Терзиев, Св. Агенционна журналистика. С., 2006.

21. Уайт, Р. и др. Психотехника на убеждаващото въздействие. С., 1992..

22. Чомски, Н. Медиите под контрол. С., 1994.

Средства за оценяване:

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ 50% (презентация, реферат, есе)

КУРСОВА РАБОТА 50% (работата да отговаря на изискванията на академичната комуникация)