NPRN604 Интерактивни връзки с обществеността

Анотация:

Връзки с обществеността

Преподавател(и):

проф. Руси Маринов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Интерактивни комуникации-стратегии и знание, НБУ, научен електронен архив, 2011г.

Средства за оценяване: