POLB282 US Foreign Policy

Annotation:

Курсът цели да даде запознае студентите с:

- основни теории и доктрини във външната политика на САЩ;

- основните фактори, институции и актьори, които участват във формирането на външната политика на САЩ;

прочети още
Politique internationale

Lecturers:

Asst. Prof. Petya Georgieva, PhD

Course Description:

Competencies:

Успешно преминалите курса студенти имат познания по и могат да анализират външната политика на САЩ
Prerequisites:
знания по теории на международните отношенияTypes:
Full-time Programmes

Types of Courses:
Lecture

Language of teaching:
Bulgarian

Topics:

 1. Външната политика на САЩ и U.S. "Exceptionalism" (Aмериканската "изключителност" във външната политика).
 2. Теории за формиране на външната политика на САЩ.
 3. Институции, актьори и центрове за взимане на решения във външната политика на САЩ.
 4. Общественото мнение и религията и външната политика на САЩ
 5. Партиите и външната политика на САЩ.
 6. Класически течения и президентски доктрини във външната политика на САЩ.
 7. САЩ и глобалното лидерство.
 8. "THE NEW WORLD ORDER" външна политика на САЩ през 90-те години на XX век.
 9. Външна политика на САЩ и Близкия и Средния Изток.
 10. Външна политика на САЩ в Азиатско-Тихоокеанския регион.
 11. САЩ и Русия.
 12. Външната политика на САЩ и ЕС.
 13. Външната политика на САЩ и Латинска Америка.
 14. Външна политика на САЩ в Африка.
 15. Контролна работа

Bibliography:

Michael Cox, Doug Stokes, US foreign policy, Oxford University Press, 3d Edition. 2018, Edition

Michael Mandelbaum, The Four Ages of American Foreign Policy: Weak Power, Great Power, Superpower, Hyperpower. Oxford University Press. 2022.

Steven W. Hook. U.S. Foreign Policy: The Paradox of World Power 6th Edition. CQ Press. 2019.

Assessment:

контролна работа 50%

анализ и презентация 50%