ADVB621 Практика: От идеята до крайния продукт

Анотация:

Курсът е изънаудиторен и има за цел да стимулира самостоятелното мислене на студентите и натрупването на практически знания в сферата на рекламата. Способността да се анализира практиката и да се извличат поуки от нея, като се търси връзката между теорията и практиката е акцент в курса. Студентите могат да се включат с практически разработки в Академия по иновации представяйки свои стартиращи проекти пред жури от преподаватели, бизнес и неправителствени организации. Академия за иновации се реализира с институционалната подкрепа на Европейската комисия в България и с генералната подкрепа на Европейска инвестиционна банка и фондация Америка за България.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

гл. ас. Даниела Кадийска  д-р
доц. Кристиян Постаджиян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Как да се справят самостоятелно с конкретни практически задачи.

• Теоретични принципи за работа с клиенти и вземане на решения

• Методи и средства за стимулиране на качествени творчески идеи в съчетание с практически бизнес резултати

2) могат:

• Да развият качества за създаване, аргументиране и представяне на идеи

• Да правят избор за подходящи и ефективни творчески решения

• да управляват и отчитат рекламна кампания.

• Да представят и убеждават клиенти и партньори.;

• да представят личните си разработки при кандидатстване за работа като илюстрация на способностите и знанията им


Предварителни изисквания:
Основни теоретични познания по маркетинг

Базови умения за работа с програмни продукти за създаване на визуални материалиФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Брифиране на астудентите, указания за работа, срокове
  2. Иновиране на продукт - проучвания, идеи
  3. Презентиране на проект - първа фаза
  4. Развитие на творческа концепция за лансиране на нов продукт на пазара
  5. Презентирана не готов рекламен продукт - стратегия и творческа концепция
  6. Подготовка за участие в конкурса на Академия за иновации

Литература по темите:

Електронни ресурси на НБУ: Базата данни World Advertising Research Center, която може да се ползва както в локалната мрежа на НБУ, така и извън нея.

• База данни World Advertising Research Center (WARC) предоставя информация за всички аспекти на маркетинга, медиите и комуникациите. Платформата съдържа 45000 статии, казуси, изследователски доклади, статии, новини и резюмета на английски език. Включва проучвания на пазара, прогнозиране на рекламни разходи, профили на големи марки и задълбочени репортажи за събития в бранша.