ADVB620 Проект: Онлайн рекламна академия

Анотация:

Ежегодно НБУ в лицето на БП Реклама, съвместно с дигитална агенция Interactive-share организира Академия за Онлайн реклама. В първата част е предвиден лекционен панел и брифиране на студентските екипи, след което студентите разработват проект за дигитална комуникационна кампания под ръководството на ментори от бизнеса. Ааията завърва с презентиране на разработките, обратна връзка и излъчване на победителите.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

гл. ас. Даниела Кадийска  д-р
доц. Кристиян Постаджиян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

студентите

знаят:

как да използват различни техники и инструменти за създаване на ефективна онлайн комуникация

ще могат:

да управляват успешни дигитални кампании

да използват различни техники и инструменти за постигане на максимална видимост и резултати в дигитална среда

да планират, реализират и оптимизират дигитални кампании
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Основи на онлайн рекламата и нейните предимства спрямо традиционната реклама. Видове онлайн реклами и характеристики. Създаване на комуникационна стратеги в дигитална среда. Използване на аналитични инструменти за измерване на ефективност. Техники за оптимизицая
  2. Упражнения

Литература по темите:

предоставени за конкретната ситуация, клиент и бриф