ADVB615 Визуална корпоративна идентичност

Анотация:

Съвременните компании са изправени пред различни предизвикателствата на заобикалящата ги, конкуретна среда. Визуалната корпоративна идентичност е важен комплексен маркетингов инструмент, който е израз на имиджа на компанията.

Курсът има за цел да запознае студентите с изразните средства, на които задължително се залага при изграждането на визуална корпоративна идентичност, които са фирменият знак – лого; избор на шрифтове и цветове; визитки, фирмени бланки, каталози, уеб сайт и други, които да оформят и подчертаят стила и визуалното присъствие на компанията в медийното пространство.

Корпоративната и визуалната идентичност определят начините, по които

компанията се стреми да идентифицира или позиционира себе си или продукта си, докато имиджът е начинът, по който клиентите и партньорите възприемат компанията

или продуктите й.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

доц. Калина Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните принципи за изграждане на корпоративен имидж – визуална идентичност;

• Основните съставни елементи на визуалната корпоративна идентичност и принципите за изграждане на всеки един от тях;

• Стилове и съвременни методи за изграждане на визуална корпоративна идентичност;

2) могат:

• Ще умеят да разработват проекти за запазен знак и материали за кореспонденция;

• Да създават свои собствени рекламни , онлайн и печатни рекламни материали, като част от корпоративната идентичност;

• Да познават най-често срещаните дизайнерски грешки;

• Да ползват и следват актуалните тенденции и стилове в графичния дизайн и визуалната корпоративна идентичност;

• Да презентират своите проекти;


Предварителни изисквания:
Няма.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

английски език:

1. Wheeler, A., Designing Brand Identity: An Essential Guide for the Whole Branding Team, John Wiley & Sons; 4th Revised edition (7 Dec. 2012)

2. Airey, D., Logo Design Love: A Guide to Creating Iconic Brand Identities, 2nd Edition, Peachpit Press; 2nd edition (20 Aug. 2014)

3. Slade-Brooking, C., Creating a Brand Identity: A Guide for Designers, Laurence King; 01 edition (18 Jan. 2016)

4. Olins, W., Wally Olins: The Brand Handbook, Thames and Hudson Ltd; 01 edition (2 Jun. 2008)

5. Millman, D., Brand Thinking and Other Noble Pursuits, Allworth Press (18 July 2013)

6. Johnson, M., Branding: In Five and a Half Steps, Thames and Hudson Ltd; 01 edition (29 Sept. 2016)

7. Hyndman, S., Why Fonts Matter, Virgin Books; 01 edition (28 Jan. 2016)

8. Neumeier, M., The Brand Gap: How to Bridge the Distance Between Business Strategy and Design : a Whiteboard Overview (Aiga Design Press), New Riders; 2 edition (4 Aug. 2005)

9. Millman, D., Brand Bible: The Complete Guide to Building, Designing, and Sustaining Brands, Rockport (1 Feb. 2012)

10. Gobe, M., Emotional Branding, Allworth Press; Updated and revised ed edition (9 Feb. 2010)

11. Aaker, D., Building Strong Brands, Simon & Schuster UK (29 April 2010)

12. Aaker, D., Brand Leadership, Simon & Schuster UK (1 Oct. 2009)

13. Boyd, L., Brand Famous: How to Get Everyone Talking About Your Business, Capstone; 1 edition (6 Jun. 2014)