ADVB607 Иновативни форми на рекламата

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите с иновативните средства за реклама в съвременната практика. Разглеждат се иновациите в различните медийни канали през погледа на най-доброто от практиката. Отделя се внимание на новите технологии за създаване на ефективна комуникация и приложението им при изграждане на интерактивни решения

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

гл. ас. Даниела Кадийска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилитестуденти

ще знаят:

Какво е иновация и какво не е; видове иновации

Различни иновативни техники прилагани в медийните канали в съвременния бизнес

новите технологи за създаване на интерактивна реклама

ще могат:

да разбират въздействието на иновациите върху компанията,

да прилагат различните видове иновации и да ги разпознават;

да иновират продукти

да използват различни нестандартни инструменти за постигане на по-голяма ефективност в комуникациите.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Въведение. Сформиране на екипи;
  2. Еволюция на пазарите и динамика на конкуренцията през 21-ви век.
  3. Същност на иновацията – ползи, цели, причини за неуспеха. Източници на реализация
  4. Видове иновации според обекта. Продуктова иновация. Категория нови продукти
  5. Маркетингова иновация; Иновация на процес; Организационна иновация
  6. Иновиране на продукт - маркетингова стратегия
  7. Пътят на видео рекламата - от клиента до клиента. Процесът по заснемане на рекламно видео
  8. Телевизия и форми на комуникация
  9. Продуктово позициониране и спонсорство
  10. Конферанс - представяне на иновиран продукт и творческа концепция за лансирането му на пазара

Литература по темите:

• Harold A. Linstone and Murray Turoff (eds), 1975: The Delphi Method: Techniques and Applications (http://is.njit.edu/pubs/delphibook/index.html)

• Ашли Ванс, Илън Мъск, изд. Кръгозор 2016

• Питър Дракър, Иновации и предприемачество, изд. Класика и стил, 2002

• Стивън Джонсън, Как се раждат добрите идеи. Естествената история на иновациите, изд. Изток-Запад, 2012

• Филип Котлър и Фернандо Триас де Бес, Латерален маркетинг – нови техники за нестандартни идеи, Прев. Десислав Джарков, София: Локус, 2007

• Майкъл Пауъл, Фитнес за ума. задачи и упражнения за поддържане на ума в добра форма, Прев. Иля Илиев, София: Книгомания, 2016

• Хосе Силва, Ед Бърнд Младши, Силва Метод за професионални търговци: Силата на продажбите, София: Нова епоха – Юнивърс, 2014

• Алдер, Хари, НЛП – Нов път към съвършенство,София: Кръгозор, 2003

• Едуард де Боно, Шестте медала за стойност, София: Locus, 2010

• Едуард де Боно, Шестте рамки на мислене , София: Locus, 2010

• Едуард де Боно, Практическото мислене, София: Кибеа, 2000

• Lateral thinking: Creativity Step by Step / Edward de Bono, Penguin Books, 1977

• Тони Бюзан, Силата на творческата интелигентност - 10 начина да развихрим творческия си гений, София: Изток-Запад, 2013

• Тони Бюзан, Използвай интелекта си, София: Кибеа, 2000

• Juicing the Orange: How to Turn Creativity into a Powerful Business Advantage / Pat Fallon, Fred Senn. Harvard Business Review Press; 1 edition (July 18, 2006).

• Hey, Whipple, Squeeze This: The Classic Guide to Creating Great Ads / Luke Sullivan. Wiley; 3 edition (February 8, 2008). 352 p.

Заглавия, които можете да намерите в Библиотеката на НБУ:

• Шестте медала за стойност / Едуард де Боно; Прев. Валентина Стоева. София: Locus, 2010. 159 с.;Сигнатура: 338.2 / Б 626

• Мислене за промяна: Единадесет мисловни умения, които ще ви изведат до успеха / Джон Максуел; Прев. Людмила Андреева. София: Класика и Стил, 2006;Сигнатура: 159.95 / М 198.

Средства за оценяване: