ADVB601 Копирайтинг

Анотация:

Целта на курса е да въведе студентите в правилата и техниките на създаване на рекламни текстове за всички медии. Да получат синтезиран поглед върху различните методи и техники, помагащи на създателя на реклама да придобие полезни идеи в замислянето и селекционирането на рекламни съобщения. Да изгради начален практически опит в създаването на образи и действие. От voice over за телевизионна реклама, през заглавие, подзаглавие и основен текст за принт и OOH, до дигитален копирайтинг и специфики на социалните мрежи. Рекламото съдържание се разглеждат като структура, ефективност и креативни техники.

Курсът е с практическа насоченост и е придружен с много примери от практиката. Студените работят по 2 задания в рамките на курса за оценка.

- Задание 1 е част от съвместна работа между 3 курса от тяхната програма.

- Задание 2 е част от Workshop Копирайтинг.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

гл. ас. Боряна Гигова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите студенти

ЩЕ ЗНАЯТ:

• Какво е да си копирайтър

• Основни принципи за създаване на реклама

• Най-често използваните техники при създаване на рекламно съдържание.

• Как да създават рекламни текстове и осъществими сценарии за различни медии

• Как да адаптират съдържание за дигитални канали – социални мрежи, сайтове, Google Search Ads, SEO копирайтинг

ЩЕ МОГАТ

• Да намират най-точните думи и изказ в текста на една реклама (дигитални канали, телевизия, радио преса, ООН, принт)

• Да предлагат и да налагат креативни решения, съобразени с tone of voice-a на бранда.

• Да създават рекламни текстове с качествено авторско съдържание за различни рекламни носители: рекламните статии, писма, поздравления и речи, слогани, заглавия, подзаглавия и др.

• Да изграждат цялостна последователна концепция за реклама на продукт.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Какво е копирайтинг? Видове, и функции.
  2. Професията копирайтър.
  3. Копирайтинг формати.
  4. Структура в копирайтинга. Слоган, заглавие, подзаглавие, основен текст.
  5. Познай заглавието.
  6. Копирайтинг техники.
  7. SEO копирайтинг.
  8. Копирайтинг за социални мрежи.
  9. Workshop.
  10. Представяне и защита на курсовите разработки.

Литература по темите:

• Райков, Здравко. Корпоративен имидж, Дармон, София, 2001, стр.33, 43

• Джоанис, А., “Творческият процес в рекламата”, изд. “Ваньо Недков”, София, 1992 Кафтанджиев, Хр., Езикът на рекламата. Графика и текст. София, 1992.

• Кафтанджиев, Хр., Тектът на печатната реклама. София, 1998.

• Кафтанджиев, Хр., Хармония в рекламната комуникация. София, 2006.

• Кийн, Дж. Медиите и демокрацията. София, 1999. De Chernatony, L. and McDonald, M. (2003) Creating Powerful Brands in Consumer, Service and Industrial Markets, Third Edition. Elsevier Butterworth- Heinemann, UK.

• Петрова, С., Парцелираност (сепаратизация) във вестникарския език. // Медиите и езикът. София, 1999.

• Сегела Ж., Холивуд пере най-добре. - София, 1991.

• Стоянов, К., Езикова престижност и медийни манипулации. // Медиите и езикът. София, 1999.

• Bruce Bendinger – The copy workshop workbook

• Lew Hunter – Screenwriting 434

• Linda Seger – Making a good script great

• Robert McKee – The Story

• Robert Kernen – Building better plots

• Richard Blum – TV and Screenwriting

• William Goldman – Adventures in the screen trade

Online:

• www.adslogans.com

• http://www.brainyquote.com/quotes/authors/d/david_ogilvy.html Kotler, P. & Pfoertsch, W. (2006). B2B Brand Management