CASB654 Българско кино

Анотация:

Целта на курса е запознаване с историята на българското кино през годините, както и малко известни факти от историята и създателите на родното ни кино.Разкриване тендецииите които са влияели в развитието на киното ни, както и отражението на световното кино върху българското кино.

прочети още
Кино и телевизия

Преподавател(и):

 Стефан Белов  

Описание на курса:

Компетенции:

Познания върху стогодишната история на българското кино. Гледане на максимален брой български филми. Запознаване с големите имена на българското кино и някои тенденции в развитието на родното ни кино.
Предварителни изисквания:
Гледане на български филми.Запознаване с емблематични заглавия като:

Българан е галант/съвременнареализация/,Изпитание,Калин орлът,Под игото, Партизани, А бяхме млади, На малкия остров,Бялата стая, Рицар без броня, Козият рог, Селянинът с колелото, Вилна зона, Матриархат,Дърво без корен,Парчета любов, Екзитус, Граница.Телевизионна продукция като сериала Под прикритие и др.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. ПИОНЕРСКИ ПЕРИОД НА КИНОТО В БЪЛГАРИЯ. ГЕНДОВ И ДРУГИТЕ ПИОНЕРИ.
 2. БЪЛГАРСКОТО КИНО МЕЖДУ ДВЕТЕ ВОЙНИ
 3. КИНОТО НИ СЛЕД ДЕВЕТОСЕПТЕМВРИЙСКИЯ ПРЕВРАТ-1944 ГОДИНА
 4. НОВ ИДЕОЛОГИЧЕСКИ МОДЕЛ /КОЛЕКТИВИЗАЦИЯ И СТРОИТЕЛСТВО/. ОДЪРЖАВЯВАНЕ НА КИНОТО НИ-НОВИ ЗАКОНИ ЗАФИЛМОПРОИЗВОДСТВО
 5. ОПИТ ЗА РАЗМРАЗЯВАНЕ /края на 50 и началото на 60-те г./
 6. НАЧЕНКИ НА ЖАНРОВО РАЗНООБРАЗИЕ
 7. КИНО И ЛИТЕРАТУРА
 8. 8.БЪЛГАРСКОТО КИНО В ОПИТ ЗА КОМУНИКАТИВНОСТ
 9. МИГРАЦИОНЕН ЦИКЪЛ
 10. УСЛОЖНЯВАЩИЯТ СЕ ФИЛМОВ ЕЗИК
 11. МАНИПУЛИРАНЕ НА ИСТОРИЯТА И КОЗМЕТИЧНИ ПРОМЕНИ
 12. МЛАДОТО КИНО НА 80-ТЕ
 13. ДЕВЕДЕСЕТТЕ, ПЕРИОД НА ПРОМЕНИ
 14. АЛТЕРНАТИВАТА "ТЕЛЕВИЗИЯ"
 15. БЪЛГАРСКОТО КИНО ПРЕЗ НОВОТО ХИЛЯДОЛЕТИЕ

Литература по темите:

-ЕНЦИКЛОПЕДИЯ от А-Я - Александър Янакиев

-ДВУТОМНИК "БЪЛГАРСКО КИНО" - П.Кърджилов, Ал.Грозев

-НАЧАЛОТО - Ал.Грозев

-БЪЛГАРСКОТО КИНО/статии/- Ал.Грозев

-ФИЛМОВОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ - Вл.Игнатвски

-ПЪТИЩА И ПЪТЕКИ НА БЪЛГАРСКОТО КИНО - Ив.Знеполски

-ЕНЦИКЛОПЕДИЯ "В СВЕТА НА КИНОТО"

-БЪЛГАРСКОТО КИНО-Ингеборг Братоева-Даракчиева

- Сп.Кино №1/2022–Васил Гендов-между киното и театъра- Теодора Стоилова