LOGB618 Семинар: Оценка на нарушенията на когнитивното развитие

Анотация:

Самостоятелната работа включва обзор и анализ на тестове и методи за изследване на деца и възрастни с когнитивни нарушения, подбор на методики и представяне на изследване – дете или възрастен с когнитивно нарушение, получени резултати и изводи. В самостоятелната разработка студентът включва кратко представяне на клиента, моетодиката и получените резултати, както и качествен анализ на изследването.

прочети още
Начална училищна педагогика и чужд език

Преподавател(и):

доц. Маргарита Станкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят: методи за изследване на деца и възрастни с когнитивни нарушения

2) могат: да прилагат определени методи за изследване на деца и възрастни с когнитивни нарушения


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Специализираната литература към теоретичните курсове