ARAB602 Проект: Класически и модерен ислям

Анотация:

•Проектът има методологически характер. Той цели да представи на студентите методите на сравнителното четене на текстове и да ги обучи в практическото приложение на тези методи.

прочети още
Арабистика (Арабски език, култура и литература)

Преподавател(и):

гл. ас. Велин Белев  д-р
доц. Мариана Малинова  д-р
гл. ас. Неделя Китаева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

• 1) знаят: Как да анализират текст. Как да анализират в сравнителен план текстове.

• 2) могат: Да извършват сравнителни анализи на текстове.
Предварителни изисквания:
да имат общи познания за ислямската цивилизация

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Възникване на исляма и предислямската епоха
 2. Възникване на исляма и предислямската епоха
 3. Петте стълба на исляма – опит за тълкуване
 4. Петте стълба на исляма – опит за тълкуване
 5. Петте стълба на исляма – опит за тълкуване
 6. Зараждането на ислямската теология – школи и подходи
 7. Зараждането на ислямската теология – школи и подходи
 8. Ал-Газали и проблемът за познанието
 9. Ал-Газали и проблемът за познанието
 10. Ал-Газали и проблемът за познанието
 11. Измеренията на ислямската реформация
 12. Измеренията на ислямската реформация
 13. Ислямската революция в Иран и нейният резонанс
 14. Ислямът и модерността
 15. Ислямът и модерността

Литература по темите:

Ат-Табари, Тарих ар-русул уа-л-мулук, Кайро, 1987.

2. Ал-Исфахани, Китаб ал-агани, Бейрут, 1986.

3. Ал-Азраки, Ахбар Макката, б.д.