ARAB601 Семинар "Ориенталия"

Анотация:

Курсът има за цел да обогати знанията на студентите по история и култура на арабските страни, като развие умения за боравене с научна литература по конкретна тема, способност за критическо мислене и участие в семинар с предварително подготвено писмено или устно изложение на зададена тема.

прочети още
Арабистика (Арабски език, култура и  литература)

Преподавател(и):

гл. ас. Велин Белев  д-р
доц. Мариана Малинова  д-р
гл. ас. Неделя Китаева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• да превеждат и тълкуват произведения, представителни за класическата арабска традиция;

• да подбират източници по предварително зададена тема

2) могат:

• да работят с изворов материал;

• да изграждат и защитават теза, разгърната в писмен или устен вид.
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Основни текстове на исляма – Коран и Сунна
  2. Политически учения в исляма
  3. Арабо-мюсюлмански традиции
  4. Ориенталско изкуство
  5. Метафоричният език на Ориента
  6. Ислямски мистицизъм

Литература по темите:

Основни източници:

1. أحمد أمين، فجر الإسلام، بيروت، 2014.

2. أحمد أمين، ضحى الإسلام، بيروت، 2018

3. الطبري، تاريخ الرسول والملوك، القاهرة، 1987

4. الاسفهاني، كتاب الأغاني، بيروت، 1986

Допълнителни източници:

1. ابن سعد، كتاب الطبقات الكبرى، بيروت، 1960

2. www.alwaraq.com

Други източници:

1. www.muhaddith.org