ARAB760 Ориент и модернизъм

Анотация:

Арабистика (Арабски език, култура и  литература)

Преподавател(и):

доц. Морис Фадел  д.н.
гл. ас. Неделя Китаева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: