ARAB622 Модерна арабска литература

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с модерната арабска литература от 20-30-те години на миналия век до наши дни. В него се изясняват основните проблеми, свързани с развитието и спецификата на модерната арабска литература, създавана в страните от Машрика, Магреба, Западна Европа и Америка.

прочети още
Арабистика (Арабски език, култура и литература)

Преподавател(и):

гл. ас. Неделя Китаева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните тенденции в развитието на модерната арабска литература;

• Най-важните литературно-естетически направления;

• Главните представители на модерната арабска литература и техни ключови

произведения

2) могат:

• Да коментират произведения на модерната арабска литература, да изследват

структурните им модели, да тълкуват символиката на тяхната образност;

• Да проявяват критическо мислене спрямо литературните явления и процеси
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Двете лица на ан-Нахда ал-Арабия – ихия и иктибас.
 2. Арабски театър и драма.
 3. Разбирането за романтизъм в европейската и арабската култура.
 4. Възход на романтическата поезия.
 5. Литературни кръгове и културни центрове в арабския свят.
 6. Поети на Дивана.
 7. Емигрантска литература.
 8. Асоциация на перото и Андалуска школа.
 9. Кръгът „Аполо“.
 10. Арабска литература и модернизъм.
 11. Ранни експерименти с формата.
 12. Движение за свободен стих.
 13. Кръгът около сп. "Шиар".
 14. Суфизъм и сюрреализъм.
 15. Емблематични фигури на модерната арабска литература.

Литература по темите:

Основни източници:

1. Allen R., Modern Arabic Literature, New York, 1987

2. Badawi M. Modern Arabic Literature and the West, London, 1985

3. Badawi M. The Cambridge History of Arabic Literature, Modern Arabic Literatue, Cambridge, 1992

4. Badawi M. A Short History of Modern Arabic Literature, Oxford, 1993

5. Brugman J., An Introduction to the History of Modern Arabic Literature in Egypt, Leyde, 1984

6. Cachia P., An Overview of Modern Arabic Literature, Edinbourg, 1990