ARAB610 Практически арабски език

Анотация:

Текстовете илюстрират възможно най-широк кръг теми. Целта на упражненията е да се развият уменията за разбиране при четене и слушане, да се усвои активно новата лексика с акцент върху контекстуалната и ситуативна адекватност, да се затвърдят граматичните форми и конструкции.

Устните и писмените упражнения имат за цел затвърждаване на придобитите лексикални и граматични познания.

прочети още
Арабистика (Арабски език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Мариана Малинова  д-р
гл. ас. Неделя Китаева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните граматични конструкции в арабския език;

• лексика и граматика, които им позволяват да изразяват мнения и развиват аргументи;

2) могат:

• да изложат мнението си по актуален въпрос с ясна аргументация и посочване на примери;

• да участват в диалог и да поддържат разговор;

• да общуват с носители на езика на литературен арабски език;

• да пишат аргументативно есе, в което заявяват и аргументират своята теза;

• да разбират текст на професионална и академична тематика;

.


Предварителни изисквания:
Познания по арабска граматика и лексикален запас, натрупан през първите четири семестъра на обучението в базовата програма по арабистика.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Арабски обичаи. Религиозни практики на арабите.
 2. Арабското семейство през вековете.
 3. Арабската литература: писатели и произведения
 4. Икономическо развитие на арабските страни. ОПЕК. Статистически данни.
 5. Екология. Опазване на околната среда.
 6. Социални проблеми. Жената в традиционното арабско общество. Зараждане на женски движения в арабския свят.
 7. Социални институции в исляма.
 8. Културно наследство. Паметници на културата. Археологически находки.
 9. Арабската диаспора. Бежанци и имигранти. Културни различия и идентичност.
 10. Поглед в бъдещето. Алтернативна енергия. Компютри и интернет. Моите бъдещи планове.
 11. Ислямският университет. Образование.
 12. Спорт. Спортни събития.

Литература по темите:

Кристен Брустад, Аббас Тонси, Ал-Китаб фи таалум ал-люра ал-арабия, част 2.

Баранов, Арабско-русский словарь.

Wehr, Hans, Dictionary of Modern Written Arabic.

Баалбаки, Р., Ал-Маурид.

Тодоров, В, Чобанова, Хр, Пашова, Цв., Арабски език: основен курс, Колибри, София