BULB580 Западноевропейски и американски литератури

Анотация:

Курсът цели да представи най-значимите моменти в развитието на западноевропейските и американските литератури. Подходът към темата ще бъде не толкова хронологичен и исторически, колкото вниманието ще бъде съсредоточено върху отделния текст. Така трудното запомняне на дати и факти ще бъде заменено с удоволствието от познанието на произведението.

прочети още
Българистика (Български език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Йордан Ефтимов  д-р
доц. Морис Фадел  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

След завършване на курса студентите ще познават значими за западноевропейските и американските литератури произведения.
Предварителни изисквания:
Познания върху литературата, получени в гимназиалния курс и базовата образователна степен.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Протохристова, Кл., "Западноевропейска литература. Съпоставителни наблюдения, тезиси, идеи". Пловдив: Хермес, 2000; второ допълнено издание: Пловдив: Летера, 2003. трето издание: Пловдив: Летера, 2008.

Хаджикосев, С., "Западноевропейска литература", Издателство "Ciela", С., 2000, 2003, 2005, 2007, 2009, 2010.

Средства за оценяване:

Дискусия, есе, курсова работа