CINB606 Звуков дизайн-постпродукция

Анотация:

Звукът играе решаваща роля за пълноценното изживяване от един филм. Потапянето на публиката в сюжета на кино продукцията е немислимо без изграждането на качествена звукова картина. Ето защо звуковата картина е толкова важна част от постпродукцията при изготвянето на цялостния и завършен кино продукт.

Като част от изучаването на основите на звуковия дизайн на продукцията, важно е да се разбере какво представлява цялостния саундтрак към филмовия продукт, съставен от пет отделни елемента. Тези пет звукови елемента са: диалог, фоли, звукови ефекти, фон и музика. В тази връзка, всеки създател на видео развлекателни материали, трябва да научи основите на звуковия дизайн, ако иска да стане успешен режисьор, каквато е и основната цел на този курс.

прочети още
Кино и телевизия

Преподавател(и):

 Емил Иванов  

Описание на курса:

Компетенции:

Знаят:

• как правилно да подберат звуците и музиката за своите проекти;

• как да манипулират диалога, съобразно нуждите им и да нормализират различията в нивата на запис между тях;

• как да смесват заедно диалог, фоли, звукови ефекти, атмосфера и музика в рамките на един проект;

• как да разполагат отделните компоненти на звуковата картина така, че те да звучат логично и последователно.

Могат:

• да изграждат многопластови звукови картини в кино и телевизионни продукции и рекламни и други клипове;

• да създават собствени звукови ефекти, както и ще могат да преработват съществуващи такива, съобразно нуждите им;

• да модулират диалог, фоли и звукови ефекти съобразно специфичните нужди на проектите им.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

•Да имат базови познания за физичните свойства на звука

•Да имат базови познания за основните звукозаписни системи

•Да имат базови познания за видовете микрофони и основните микрофонни постановки за звукозапис

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

•ХРИСТОВ, Филип. Звукозаписът и киното. Техника, 1965

•CROSS, Mark. Audio Post Production for Film and Television, 2013

•VIERS, Ric. The Location Sound Bible: How to Record Professional Dialog for Film and TV, 2012

•AMENT, Vanessa. The Foley Grail: The Art of Performing Sound for Film, Games, and Animation (Second edition), 2014

•VIERS, Ric. Sound Effects Bible: How to Create and Record Hollywood Style Sound Effects, 2008

•SONNENSCHEIN, David. Sound Design: The Expressive Power of Music, Voice and Sound Effects in Cinema, 2001

Средства за оценяване:

Текущ контрол

• Практическа задача 50%

• Проект 50%

Финален изпит

• Практическа задача 50%

• Проект 50%