CINB656 Проект "Документален филм"

Анотация:

Кино и телевизия

Преподавател(и):

гл. ас. Николай Милев  д-р
гл. ас. Борислава Димова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

За успешно завършване на курса трябва да бъде представен или завършен документален филм с продължителност минимум 10 минути, или подготовката за документален филм - литературен сценарий, синопсис, експликация /режисьорска, операторска/ - какво ще търсите да заснемате, как ще го заснемете и защо ще заснемете точно това, календарен план на подготвителния , снимачния и постпродукционния период, списък-заявка за необходимата техника за реализиране на филма, примерни въпроси които ще задавате на героите и как ще ги насочите да отговарят на тях, уточнителни фотоси на места и герои,