CINB603 Новини и актуална публицистика

Анотация:

Курсът е лекционен, с практическа част. В него студентите се запознат с функционирането на съвременния телевизионен нюзрум. Придобиват основни знания и умения, свързани с организацията на новинарския екип, всекидневните задачи на журналистите в телевизията, способност за подбор и анализ на актуалните теми от деня. Целта е студентите да бъдат запознати с основните журналистически форми и жанрове, тяхното изготвяне и представяне.

Студентите ще имат възможност да се срещнат с действащи журналисти, да обменят идеи и да почерпят от опита им.

прочети още
Кино и телевизия

Преподавател(и):

 Виктория Петрова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: термини и специфики от електронните медии, функциониране на съвременен нюзрум в телевизия, радио и електронни медии; ще могат бързо да се адаптират и да покрият част от изискванията към тях при работа в телевизия, радио, сайт.

2) могат: да се справят с репортерските задачи, ще могат да анализират новинарския поток, ще могат да структурират новинарските емисии.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Ангов, Константин. Телевизионната среда: Проблеми и решения // Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС. 2008, № 1. Available from: [www.media-journal.info]

Алфандари, Елиезер. Медиите и властта. Журналистиката между свободата на словото и социалната отговорност.”Тилиа”, Акад.изд.”М.Дринов”, С., 2000

Младенов, Младен Георгиев. Телевизионна журналистика: в термини/ Младен Георгиев Младенов, София: Наука и изкуство 1979г. – налична и онлайн

Дж.Кардоуни.Как се пишат новините.ФЖМК,1992

Б.Коич,Новината.Сп.”Съвременна журналистика”, 1988,бр.2 и 3

Петрова, Теодора. Телевизионната програма, С.2002г.

Маклуън, М и Е. Закони на медиите. С.,1995.