BAMB625 Практика

Анотация:

Целта на практиката е да се упражнят научените знания, чрез прилагането им при решаването на конкретен казус.

прочети още
Маркетинг

Преподавател(и):

проф. Събина Ракарова  д-р
доц. Надежда Димова  д-р
гл. ас. Стефания Темелкова  д-р
гл. ас. Димитър Трендафилов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще знаят специфичните особености на маркетинга и маркетинговите стратегии и ще могат да използват своите знания в практиката.
Предварителни изисквания:
основни познания по маркетинг

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: