BAMB624 Бизнес планиране и прогнозиране

Анотация:

Маркетинг

Преподавател(и):

доц. Анета Маричова  д-р
доц. Ваня Сланчева-Банева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: