BAMB628 Семинар Маркетингови аспекти на потребителското поведение

Анотация:

Целта на семинара по “Маркетингови аспекти на потребителското поведение” е студентите да получат необходимите знания за поведението на потребителя, индивидуалния потребител, бизнес потребителя в теорията на маркетинга, теорията за традиционното разбиране на потребителското поведение и актуалната концепция на маркетинга на отношенията, процесът на вземане на решение за покупка, поведението на индивидуалния потребител, бизнес пазарът и на бизнес купувачите, процесът на вземане на решение за бизнес покупка.

прочети още
Маркетинг

Преподавател(и):

доц. Надежда Димова  д-р
гл. ас. Димитър Трендафилов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

? съвременните виждания за същността на потребителското поведение и осъзнават неговата ключова роля в дейността на организациите, чрез решаване на казуси и проблемни ситуации.

? процесът за вземане на решение за покупка.

? Разбират факторите, които оказват влияние върху потребителското поведение.

? Получават знания за бизнес пазара и поведението на бизнес купувачите.

2) могат:

? Да използват категориен апарат за потребителското поведение напрактика.

? Да прилагат основните принципи в потребителското поведение при решаване на конкретни практически казуси.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Същност на потребителското поведение Съвременни особености на потребителскот оповедение Анализ нан потребителското поведение

Литература по темите:

1.Маркова, Б., Поведение на потребителя,НБУ,С.,2007

2.Соломон, М., Потребителско поведение, Изток – Запад, 2011