BAMB627 Практика УТФ

Анотация:

Реализиране напрактика на занията, които са свързани с маркетинга

прочети още
Маркетинг

Преподавател(и):

доц. Надежда Димова  д-р
гл. ас. Димитър Трендафилов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Всички придобити знания и умения в курсовете по маркетинг
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Класически и модерен маркетинг инструментариум, маркетинг стратегии

Литература по темите:

Котлър, Ф., Маркетинг 5.0, Локус