BAMB644 Управление на ритейла

Анотация:

Курсът разглежда генерално ритейла (търговията на дребно), чието значение значително нараства на съвременните пазари, за да разкрие след това особеностите на продуктовия мениджмънт и успешното използване на пространството в точката на продажба за целите на маркетинга. Затова са засегнати както невидимите за потребителя стратегически ходове, така и видимите за него решения при дизайна и наличностите в магазина. Представени са редица примери от българския и международния опит в тази област, като са подчертани базовите принципи на работа, почерпени от натрупваните години наред позитивни и негативни стретегически и тактически подходи, както и от изследователските проекти върху подреждането на витрини, дисплеи, стелажи и поведението на потребителите в магазинното пространство.

прочети още
Маркетинг

Преподавател(и):

доц. Надежда Димова  д-р
гл. ас. Димитър Трендафилов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- какви са съвремените маркетингови условия при точката на продажба;

- защо е важно управлението на продукти и марки в точката на продажба и каква е ролята на продуктовия мениджмънт и мърчандайзинга в него;

- какви са особеностите на продуктовия мениджмънт и мърчандайзинга като дейности в дистрибуционната и комуникационната политика.

2) могат:

- да прилагат различни модели и стратегии при управлението на продуктите и поставянето и в точката на продажба;

- да взимат успешни решения в мениджмънта на дистрибуцията и мърчандайзинга;

- да се съобразяват с особеностите на местата на продажба, за да продобряват резултатите при реализация на продукти и марки.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Същност на ритейла Видове ритейл вериги Предизвикателства пред ритейла в условията на дигитализация

Литература по темите:

Мърчандайзинг, Невяна Кръстева (2011), София: Авангард Прима.

Ритейл маркетинг и мениджмънт, Димитър Трендафилов (2018), София: НБУ.

Защо купуваме. Науката за пазаруването, Пако Ъндърхил (2004), София: Фокус ООД.

Retail Product Management. Buying and Merchandising, Rosemary Varley (2001), London/New York: Routledge.

Brick and Mortar. Shopping in the 21st Century, Tina Lowrey (ed.) (2008), New York: Lawrence Erlbaum Associates.

Fashion Merchandasing, Virginia Grose (2012), London: AVA Publishing SA.

Visual Marketing. From Attention to Action, Michel Wedel, Rieters, Rik (2008), New York: Lawrence Erlbaum Associates.