BAMB703 Рекламна политика

Анотация:

Курсът представя теоретичните принципи за ефективно реализиране на рекламна политика на фирмата и дава възможност на участниците да разработят собствена концепция за формулиране отношението към клиентите; изграждане положителен имидж на организацията и осъществяване на ефективни рекламни кампании.

прочети още
Маркетинг

Преподавател(и):

гл. ас. Стефания Темелкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

o Спецификите на рекламните комуникации

o Разбирането на рекламните цели на организацията

o Познават добре рекламните формати и ефективността им от използването им

o Работа с маркетингови проучвания за рекламни цели

2) могат:

o Да избират ефективни рекламни формати за кампании

o Да разработват рекламни кампании

o Да използват спецификата на рекламните платформи

o Да планират бюджет за рекламна кампания


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Комуникации

• Маркетинг

• РекламаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:

Доганов, Д., Ф.Палфи. Рекламата каквато е, изд. Принцепс, С., 2000;

Робинсън, Дж., “Манипулаторите”, изд. Кръгозор, С. 2001

Доганов, Д. и Дуранкиев. Речник на рекламните термини.

Иванов, М. Подвеждащата реклама, изд. Сиела, С. 2007

Левинсън, Дж., Ханли, П. Guerrilla marketing право в подсъзнанието, изд. Класика и стил, С. 2006

Кафтанджиев, Хр. Хармония в рекламната комуникация. Много презаредена., изд. Сиела, С. 2006

Кафтанджиев, Хр., Герои и красавици в рекламата, изд. Сиела, С. 2007

Кафтанджиев, Хр. Absolut Semiotics.изд. Сиела, С. 2008

Клайн, Наоми. Без Лого. Елементи, 2005

Зийман, С. Краят на рекламата каквато я познаваме, изд. Фокус, С. 2004

“Изповедите на един рекламист” – Дейвид Огилви/„Confessions of an advertising man” – by David Ogilvy.

„Огилви за Рекламата”- Дейвид Огилви/” Ogilvy on Advertising” – David Ogilvy.

„Sign cafe” – списание за маркетинг и реклама.

Списание „Едно”

Средства за оценяване:

Анализ на рекламна кампания;

Презентация на анализа на рекламната кампания;

Три текущи теста.