ARCM171 Упражнение: Архитектурни конструкции II част

Анотация:

• Курсът има за цел да задълбочи и материализира знанията на студентите придобити от Лекционния курс по Архитектурни конструкции II част в областта на проектирането на сгради и съоръжения, в които има премоствaне на големи подпорни разстояния

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

доц. Пламен Рилски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След успешно проведен курс студентите ще имат нагледна представа за принципите и особенностите при проектирането на големи премоствания
Предварителни изисквания:
Успешно изкарани курсове свързани с Архитектурни конструкции 1ч

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Поставяне на първата курсова задача и разяснения относно подхода за решавнето й
 2. Проверка на чертежи по курсова задача 1
 3. Проверка на чертежи по курсова задача 1
 4. Проверка на чертежи по курсова задача 1
 5. Поставяне на втората курсова задача и разяснения относно подхода за решавнето й
 6. Проверка на чертежи по курсова задача 2
 7. Проверка на чертежи по курсова задача 2
 8. Проверка на чертежи по курсова задача 2
 9. Проверка на чертежи по курсова задача 2
 10. Проверка на чертежи по курсова задача 2
 11. Проверка на чертежи по курсова задача 2
 12. Проверка на чертежи по курсова задача 2
 13. Проверка на чертежи по курсова задача 2
 14. Проверка на чертежи по курсова задача 2
 15. Проверка на чертежи по курсова задача 2

Литература по темите:

• Атанас Попов. Архитектурни конструкции. Техника София 1963

• Милко Ангелов. Архитектурни конструкции. Техника 1989

• Atlas Tragwerke

Strukturprinzipien - Spannweiten - Inspirationen

Eberhard Möller

Hrsg.: Detail Business Information GmbH, München

2021, 256 S., zahlreiche Fotos und Zeichnungen, Softcover

Detail

ISBN 978-3-95553-525-4