ARCM221 Архитектурни конструкции ІІ част

Анотация:

• Курсът има за цел да задълбочи и конкретизира знанията и уменията на студентите в областта на материалите, елементите и носимоспособността на тънкостенните конструкции.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

доц. Пламен Рилски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Конструктивните особености на сградите

• Начините за изпълнение на тънкостенните конструкциите

2) могат:

• Да проектират в идейна фаза покривните възможности на големи разстояния


Предварителни изисквания:
Студентите да имат:

Издържани всички курсове по Сградостроителство

Издържани всички курсове по Архитектурни конструкцоии 1чФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в лекционния обхват
 2. Сглобяеми гредови конструкции
 3. Видове пълностенни греди
 4. Видове рамкови конструкции
 5. Видове аркови конструкции
 6. Сглобяеми покривни конструкции
 7. Тънкостенни пространствени конструкции-въведение
 8. Тънкостенни черупкови конструкции
 9. Тънкостенни фалтови конструкции
 10. Пространствени прътови конструкции
 11. Висящи конструкции от твърди повърхнини
 12. Висящи конструкции от меки повърхнини
 13. Вантови системи
 14. Пневматични конструкции
 15. Обобщителна

Литература по темите:

• Атанас Попов. Архитектурни конструкции. Техника София 1963

• Милко Ангелов. Архитектурни конструкции. Техника 1989

• Atlas Tragwerke

Strukturprinzipien - Spannweiten - Inspirationen

Eberhard Möller

Hrsg.: Detail Business Information GmbH, München

2021, 256 S., zahlreiche Fotos und Zeichnungen, Softcover

Detail

ISBN 978-3-95553-525-4