MUCB056 Практика - І част

Анотация:

• Курсът е част от серия от тренингови курсове разпределени в 5, 6, 7 и 8 семестри от обучението на студентите.

• В тази първа част работата им е насочена към въвеждане в идеите и философията на практическата дейност по работата в изграждането на един творчески проект, изучаване на неговите елементи, дялове, фази на работния процес и принципи на реализация.

• Курсът има за цел да развие и задълбочи познанията на студентите в областта на музикалните изкуства. Спрямо желанието и възможностите на конкретния студент, той получава квалифицирано обучение и условия за практическата реализация на уменията си.

• Основните направления на курса са практически. В практическата част студентът изучава инструментално или вокално изпълнителско майсторство, както и има възможност да усъвършенства актьорските и пластическите си умения. В кратка теоретична част излагана според спецификата на отделната група, студентът може да допълва познанията си по различни дисциплини.

• Основната насоченост на курса е към изграждането на цялостно музикално (специализирано) практическо поведение и опитност.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

проф. Георги Арнаудов  д-р
доц. Димитър Василев  
проф. Стефан Драгостинов  д-р
 Ермила Швайцер  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Основни практически умения, които да допълват теоретичните им познания по отделните дисциплини.

• Как сами да се справят и да разработват музикално-сценичен проект или собствена реализация.

2) могат:

• Да се включват в проекти към департамента или програмата.

• Да реализират самостоятелна изява или съвместна проява.

• Да организират събитие в областта на музикалните и танцови изкуства.
Предварителни изисквания:
• Ако интересите са в областта на инструменталната музика – да покажат нивото на което са, за да се съобрази програмата с техните индивидуални възможности. За вокалните умения – разпяване, което да определи типа глас и вида на вокалните упражнения.

• Да са работили и участвали активно в отделните и предишни фази на изграждането на проектаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Практическа дейност по работата един творчески проект.
  2. Дялове, фази на работния процес и принципи на реализация на проект.
  3. Инструментално или вокално изпълнителско майсторство. Изграждане на цялостно музикално (специализирано) практическо поведение и опитност.
  4. Работа по творчески проект. Изработване на проект ца концертна програма.Реализация на проект.
  5. Участие в самостоятелен концерт или концертна програма.

Литература по темите:

• В случай на необходимост, литература по курса се предлага в зависимост от специалността на студента и практиката която реализира.

Средства за оценяване:

Текущо оценяване:

Проект

Практическа разработка

Финално оценяване:

Презентация

Събеседване