MUSB513 Камерни ансамбли - І част

Анотация:

Курс занимаващ и имащ за цел да развива изпълнителските и теоретични знания и умения на всеки един студент в зависимост от инструмента/или вокал/, който той упражнява.Използва се музикална литература както на български ,така и на английски език.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

 Ермила Швайцер  д-р
проф. Людмил Ангелов  

Описание на курса:

Компетенции:

Опитност придобита по време на лекциите която позволява на студента да участва в различни проекти в НБУ и на сцената у нас както и в чужбина.Работа в екип/група/оркестър/камерен оркестър/комбо състав/соло/

Всички форми на изпълнителското музициране.
Предварителни изисквания:
Нотна грамотност и обща музикална култура

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Jamie Aebersold-jazz exercises-book 1-47

Oscar Peterson-jazz standards

Bill Evans-jazz exemples

Kenny Baron-all time jazz standarts

Камерни творби за различни камерни състави от барока до съвременността.

Средства за оценяване:

Упражнения,домашни задачи,контролни ,оценки от 2 до 6.