MUSB911 Проект - Музикално-театрално ателие - І част

Анотация:

Курсът има за цел да развие и задълбочи практическите и организационните умения на студентите, да активизира техния предприемачески дух и изпълнителски умения. Да развие свободата на избор на идеи по отношение на организирането на различен тип проекти, да активизира тяхната предприемчивост по посока на богато и плодотворна творческо сътрудничество с колеги певци, инструменталисти, тонрежисьори си от програмите по музика на НБУ. Да стимулира свободния им избор по отношение намиране на нови модели на промотиране на майсторски класове, уъркшопи, групови или самостоятелни изяви, концерти, студийни звукозаписи и др.

Основна работа на студентите в курса е тяхната сценична реализация - в проекти, концерти, конкурси, продукции и прочие възможности за индивидуална проява.

Курсът подготвя студентите за работа в реална среда - след приключване на курса на обучение в магистърската програма в НБУ.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

доц. Нина Найденова  д-р
преп. Симеон Симеонов  
гл. ас. Ана Линчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Имат обогатени теоретични и практически познания в областта на изпълнителското майсторство.

• Най-нови световни тенденции в развитието на практиките на концертни и други публични прояви в областта на музиката.

• Имат свободен избор да експериментира в различни организационни и изпълнителски модели.

2) могат:

• да работят в екип

• да се включват в последващи изяви и проекти към департамента или програмата.

• Да реализират, съвместно с колегите си от програмите по музика на НБУ, майсторски класове, уъркшопи, групови или самостоятелни изяви, концерти, студийни звукозаписи и др.

• Да могат активно да представят резултатите от своята изпълнителска дейност.


Предварителни изисквания:
Да са работили и участвали активно в отделните и предишни фази на обучението.

Да имат реално обучение и сценичен опит.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Тематичният план на курса винаги се съобразява с възможностите на студента и спецификите на обучението по специалността. Той се съставя всеки семестър и в зависимост от развитието на студента. Този курс е обвързан тясно с другите курсове в програмата, особено ако тя е индивидуална. Курсът е свързан с работа в определени (с договор) институции в областта на музикалното и танцово изкуство.

Литература по темите:

Подборът на литературата в курса и строго индивидуален, тъй като е свързан с изпълнителските и сценични възможности на студентите. Освен това препоръчителната музикална литература е и част от плана за работа на договорната организация, в които се реализира стажа на студентите.