MUSB730 Компютърни нотни програми - I част

Анотация:

Курсът се състои от 30 часа, от които: теоретични теми - 10 часа; практическа работа - 20 часа.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

проф. Георги Петков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Въвеждане на ноти по професионален стандарт с една от най-разпространените програми Sibelius 7.5
Предварителни изисквания:
Студентите да са покрили университетските изисквания за компютърни умения и да имат познания в областта на Теорията на музикалните елементи.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Създаване на нов документ със първоначалния съветник за създаване на документи
 2. Въвеждане на ноти с компютърната мишка:
 3. Прибавяне на тактове
 4. Промяна на изгледа на документа
 5. Създаване на нов документ от шаблон
 6. Въвеждане на ноти със Speedy Entry
 7. Редактиране със Speedy Entry
 8. Копиране на нотен текст
 9. Изтриване на тактове
 10. Изтриване на нотен текст
 11. Промяна на арматурните знаци
 12. Промяна на размера
 13. Въвеждане на текст на песен
 14. Въвеждане на основни знаци с Articulation Tool и Expression Tool

Литература по темите:

Ръкописни материали от преподавателя и видео лекции.

Средства за оценяване:

Домашна работа. Курсова работа