MUSB539 Вокални ансамбли - І част

Анотация:

Този курс е предназначен за начинаещи и фокусира върху основните техники на ансамблово пеене. Студентите ще научат основи като хармония, синхрон и вокална координация чрез прости музикални парчета и упражнения.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

гл. ас. Илиян Парасков  д-р
 Ермила Швайцер  д-р
 Найден Тодоров  

Описание на курса:

Компетенции:

Основни вокални техники:

Развиване на правилна дишателна техника.

Постигане на добра интонация и стабилност на тона.

Слушане и разпознаване:

Способност за разпознаване и изпълнение на мелодични линии.

Развиване на основни умения за слухово разпознаване на хармония.

Ансамблово изпълнение:

Способност за пеене в група, следвайки диригент или лидер.

Развиване на умения за съгласуване с останалите членове на ансамбъла.
Предварителни изисквания:
Нотна грамотност.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Интонация и хармонизиране: Основни упражнения за точна интонация. Практика на прости хармонии.
  2. Дишане и поддръжка на гласа: Техники за правилно дишане. Упражнения за поддръжка на гласа при пеене
  3. Ритъм и темпо: Работа върху основни ритмични фигури. Практически упражнения за поддържане на темпо.
  4. Фразиране и артикулация: Основи на фразирането. Упражнения за ясна артикулация.
  5. Ансамблова комуникация: Техники за невербална комуникация. Практика на основни сигнали за координация.

Литература по темите:

По преценка на преподавателя.