MUSB668 Студио - І част

Анотация:

Курсът представлява увод в техническите понятия и е пригоден за музиканти и тонрежисьори.

Целта му е да осигури математически апарат и познания по физика, електротехника и електроника на бъдещите професионалисти за решаване на практически проблеми свързани с озвучаването, звукозаписите и звукоизвличането.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

 Кирил Янев  
гл. ас. Емил Трайчев  д-р
 Бойко Даскалов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

да работят с физичните, електрическите и електронните понятия, да пресмятат и преобразуват техните величини.

2) могат:

да познават техническите процеси, да ги анализират, контролират и оптимизират, както и да откриват дефектите и проблемите в устройствата, с които работят.


Предварителни изисквания:
Да е усвоен материалът от среднообразователния курс по математика и физика.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. ЗАПОЗНАВАНЕ СЪС СТУДЕНТИТЕ
 2. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ
 3. ВЪНШНА СРЕДА И УСЛОВИЯ
 4. ВХОДНИ УСТРОЙСТВА
 5. ИЗХОДНИ УСТРОЙСТВА
 6. УСИЛВАТЕЛИ
 7. СВЪРЗВАЩИ УСТРОЙСТВА
 8. ПРЕГОВОР
 9. ПРАКТИКА
 10. АУДИО СИГНАЛИ
 11. ПРОЦЕСОРИ ЗА ЗВУКОВИ ЕФЕКТИ
 12. АНАЛОГОВИ МИКСЕРИ
 13. ЦИФРОВИ МИКСЕРИ
 14. ИЗПОЛЗВАНЕ НА МИКРОФОНИТЕ
 15. ОЗВУЧАВАНЕ - ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА, ОСОБЕНОСТИ ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РАБОТА

Литература по темите:

Audio Engineering Explained - For Professional Audio Recording

Audio Metering Measurements, Standards and Practice

Audio-Enzyklopädie. Ein Nachschlagewerk für Tontechniker

Elektrotechnik Ohne Vorkentnisse

Handbook for Sound Engineers

Home Studio Setup Everything You Need to Know from Equipment to Acoustics