MUSB580 Основи на тонрежисурата - І част

Анотация:

• Целта на курса е да се запознаят студентите с основните принципи на работа в различните тонрежисьорски дейности в звукозаписните студия и в студията, където се провеждат радио и телевизионни програми.

• В първата част на този курс студентите се запознават подробно с различните видове тонрежисьорски дейности в звукозаписната работа и работата в ефир на предавания.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

доц. Димитър Василев  
гл. ас. Емил Трайчев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• След завършване на курса, който е съчетан с практическа насоченост и работа в реални студийни условия, студентите ще могат да реализират сами отделен творчески проект.

• Според степента на овладения преди това материал ще могат да се справят и със средно-сложни звукозаписи на предавания от различно естество.

2) могат:

• Да изработват звукозаписи на предавания.

• Да боравят със звукосмесителни системи.


Предварителни изисквания:
• Боравене с персонален компютър.

• Завършени курсове по Звукотехника I и II части.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Ролята на тонрежисьора в различните изкуства. Звук. Качества и параметри на звука при разпространение в акустична среда.
 2. Преходни процеси; звукоотражение и поглъщане. Общи принципи при акустичната обработка на помещения.
 3. Вторична звукова среда и параметри. Бинаурален слух.
 4. Апаратура за звукозапис.
 5. Видове говорители и озвучителни тела; слушалки. Водещи марки. Общи насоки при избора им.
 6. Конзоли (Смесителни пултове).
 7. Видове микрофони според принципа на преобразуване и според характеристиката на насоченост. Водещи марки и модели. Общи насоки при избора им.
 8. Записване с ефекти.
 9. Принципи при употребата на ефектите в различните ситуации. Особености на хардуерните и софтуерните процесори. Еквалайзери, видове еквалайзери, динамични ефекти/процесори време за къснителни ефекти/процесори, реверберация, ексайтер, дисторжън,вокодер, time shift, pitch shift, autotune.
 10. Моно, стереофония, куадро, съраунд, Ambisonics.
 11. Микрофонни техники за запис на стерео и съраунд.

Литература по темите:

Блесер, Б.; Кейтс, Дж. Цифрова обработка на звукови сигнали;

Вагнер, Волфганг Хьог-Клаус. Стерео звукозаписна техника; КТР, София, 1972г.

Виторт, Александер. Стереофония за всички; ДИ „Техника“, София, 1982г.

Георгиев, Адриан Георгиев. Тонрежисура и виртуални студийни технологии; УИ „Свети Климент Охридски“. София, 2003г.

Згут, Михаил Абрамович. Мой друг Магнитофон; Издателство „Связ“, Москва, 1973 г.

Иванов, Рачо Маринов и Михов, Георги Славчев. Електронни цифрови устройства и системи; ДИ „Техника“, София, 1990г.

Ковалгин, Ю. А., Борисенко, А. В., Гензель, Г. С. Акустические основы стереофонии; Издателство „Связ“, Москва, 1978 г.

Куцаров, Стефан Иванов. Електронни филтри; ДИ „Техника“, София, 1982 г.

Маляков, Славчо Константинов. Звукозаписни системи, ДИ „Музика“, София, 1990 г.

Маляков, Славчо Константинов. Електроакустични преобразуватели, ДИ „Музика“ - София, 1977 г.

Маляков, Славчо Константинов. Обща звукотехника; ДИ „Музика“, София, 1976 г.

Маляков, Славчо Константинов. Студийна акустика; ДИ „Музика“,София, 1979 г.

Михелс, Улрих. Атлас „Музика“ – Том 1 и Том 2; Издателство „Летера“, Пловдив 2000 г.

Момчеджиков, Михаил Благоев. Студийна техника и системи за озвучаване; ДИ „Техника“, София, 1981 г.

Попянев, Димитър Фотев. Конструиране на озвучителни тела; ДИ „Техника“, София, 1984 г.

Симеонов, Любомир Борисов. Озвучаване – достъпно за всички; ДИ „Техника“, София, 1994 г.

Симеонова, Боряна Димитрова. Електронни аналогови устройства в съобщителната техника; ДИ „Техника“, София, 1989 г.

Sound Engineer Coursebook - Pro Engineer School

Информация от интернет

Средства за оценяване:

ТЕКУЩКОНТРОЛ:

Събеседване;

Контролни задачи

СЕМЕСТРИАЛЕН ИЗПИТ:

Реферат;

Защита на реферат